Telenor og teletull.

Telefonen ringer. Jeg tar den, svarer med navnet mitt som jeg pleier. En ung mann presenterer seg høflig og spør meg om han kan stille meg noen spørsmål. Akkurat da var jeg vennlig til sinns og tenkte at den unge mannen var jo på jobb, og grunnen til at han var på jobb, var sikkert den grunnen som de fleste andre som jobber har. Nemlig å tjene penger til livets opphold.

Spørsmålsrunden tok ca 2 minutter fortalte han. Det første han spurte om var om jeg benyttet meg av Telenor sikker lagring. Noe jeg svarte bekreftende på. Det neste spørsmål ble atskillig værre. Han lurte på hvilken bransje jeg kunne kategoriseres under. Som privatperson er det litt vanskelig å oppgi bransje, og litt muntert fortalte jeg at jeg var pensjonist. Stakkaren ble nok litt forlegen og spurte hvor gammel jeg var. Som sant var svarte jeg 63. Svaret jeg fikk var at da var jeg for gammel  til å være med på denne spørrerunden. Jeg skjønner at gutten ble ille berørt, for det hørte jeg på stemmen hans, men hvem i all verden er det som finner på at folk er for gamle til å delta i spørrerunder.  Vi har betalingsrett, men ikke uttalerett. Jeg kunne ikke annet enn å si at det var jo hyggelig at man fremdeles fikk være abonnent og betale regninger. Vi sa adjø til hverandre, og jeg ønsket han en god ringerunde videre.

Nå etter et par timer tenker jeg litt over denne saken, derfor denne lille epistelen. Jeg gleder meg til den dagen Telenor finner ut at folk er for gamle til å ha telefon og  betale for den. Det blir flott.

Fruktblomstring.

Utrolig vakre er de- blomstene på et av de gamle epletrærne i hagen.

Sorten kjenner jeg ikke.  Pæreblomstene er på et gammelt gråpæretre.

17. mai tale.

17maikorpsFor 10 år siden ble jeg spurt om å holde 17. mai tale i Stavern. På dette tidspunktet bodde jeg på Gumserød og var leder for prosjektet med å tilbakeføre landskapet på gården til gammelt beitelandskap. Det var lederen av 17. mai komiteen Olav Årneshaugen som spurte meg. Jeg følte meg beæret og takket ja.

Å holde 17 mai tale var en stor utfordring. Jeg synes det kan være morsomt å legge inn denne talen nå ti år etter. Den er fremdeles aktuell

17. mai 1999.

Forventninger er det ordet jeg forbinder med 17. mai. Forventninger og glede- Forventninger til dagen, opplevelsene og stemningen. I barndommen var 17. mai dagen jeg gledet meg til hele våren. Det var den fineste dagen i året, sammen med julaften. Ikke minst skulle jeg få nye klær til 17. mai, og dette var stort.

Jeg husker sitringen og spenningen i kroppen da jeg gikk til sengs om kvelden den 16. Hva skulle neste dag by på?  Flagget var nystrøket, og nyinnkjøpt kjole og  jakke hang på skapet i stua. De nye skoa sto ved siden av senga mi. Jeg var så spent at jeg nesten ikke fikk sove.

Grytidlig ble vi vekket av ”hurrabilane” som vi kalte dem. Dette var lastebiler med høye lemmer, og bilene var pyntet med bjerkeløv, flagg og en stor rød, hvit og blå maiblomst  var festet foran på støtfangeren med ståltråd. Seinere på dagen ble lastebilene brukt til å frakte folk til de forskjellige arrangementstedene. Vi satt bakpå lasteplanet. Det gikk ikke mange busser der jeg vokste opp ytterst på Nøtterøy.

Da hurrabilene kom var det slutt på søvnen, men noen ganger hadde jeg ligget våken og ventet på at de skulle komme.  Jeg fikk aldri lov til å stå opp ved 4-5 tida, derfor ble tida etter at jeg våknet brukt til å vente. Disse timene ble like lange som julaftenstimene.

Endelig ble det på tide å stå opp, finstasen skulle på og vises fram til venninner og venner. Mor hadde gitt meg formaninger om ikke å skitne meg til. Det var viktig at klærne var reine i hvert fall til toget var ferdig. Selv om jeg var forsiktig før jeg dro hjemmefra, hendte det allikevel at hvite strømper som ikke var helt hvite lenger, måtte skiftes ut med et par reine før jeg skulle av gårde. Mor hadde bestandig et par som  reserve.

17. maitoget har vært av stor betydning for meg så lenge jeg kan huske. Korpsmusikken fikk blodet til å bruse, og automatisk gikk jeg i takt. Det var flott!

Før jeg begynte på skolen fikk jeg ikke gå i 17. maitog, derfor var forventningen enorm første gangen jeg skulle gå i tog i 1. klasse. På forhånd hadde vi øvet i skolegården, vi gikk tre i bredden og hadde lært alle 17. maisangene utenat. Dessuten hadde vi fått innprentet at flagget skulle bæres høyt hevet og viftes med. Subbing med flagget langs bakken var nærmest dødssynd.

Det var moro å i 17. maitog. Seinere ble det moro å se på 17. maitoget. Først på egne barn og nå også barnebarna. Norske flagg og nyutsprungne bjerker danner ofte en vakker ramme om nasjonaldagen vår, og hva er vel 17. mai uten korpsmusikk og nasjonaldrakter. Tanken: «Hvor godt vi har det som har et barnetog som det viktigste innslaget på nasjonaldagen» strømmer inn i meg hver 17. mai. Så heldige vi er som har friheten og muligheten til å feire denne dagen.

Da jeg var liten syntes jeg ikke det var noe stas med 17. mai taler. Ærlig talt skjønte jeg ikke stort av alt snakket om fedrene på Eidsvoll som hadde utrettet denne bragden å skaffe Norge en grunnlov og gitt oss friheten. Stort sett syntes jeg talen var kjedelig, og mannskorene med sine hvite luer som sto der og sang hadde jeg heller ikke særlig sans for.

Heldigvis får en et mer nyansert syn på tingene etter hvert. I mange år har jeg følt en dyp beundring for fedrene på Eidsvoll, disse forholdsvis unge mennene som utførte den første politiske handlingen i Norge: Å skaffe Norge en Grunnlov.

De møttes på Eidsvoll den 10. april i 1814, og på under 1 ½ måned klarte de å utforme Grunnloven som ble underskrevet den 17. mai for 194 år siden. Da de den 20. mai rakte hverandre hendene, dannet en broderkjede og istemte «Enige og tro til Dovre faller», var mangt et øye vått i følge en av deltagerne.

Troen på Norge som selvstendig nasjon var viktig, og denne troen har vist seg å være sterkt rotfestet i det norske folk seinere også. Ved unionsoppløsningen med Sverige i 1905, krigen mot Hitler-Tyskland 1940 -45 og ikke minst under de seinere års EU avstemminger, har det vist seg at det norske folk har lyst å bestemme i eget bo.

Nasjonalisme kaller vi dette begrepet. Jeg syntes engang at dette var en flott betegnelse. I dag knytter det seg både positive og negative følelser til dette begrepet. Nasjonalisme er basert på prinsippet om nasjonens egenverdi.  Den gode nasjonalismen kan virke inkluderende, den gir oss trygghet på vårt eget ståsted, slik at vi våger å se andre folkeslags behov og gjør oss i stand til å åpne oss for impulser utenfra. Samtidig kan vi selv bidra med å spre norsk kultur til andre deler av verden.

For eksempel feirer jo etterkommere av utvandrede nordmenn i USA 17. mai slik at det faktisk vekker oppsikt i statene. Vi synes det er flott, og føler at nordmenn virkelig er flinke til å ta vare på kulturarven sin.

Er vi like positive hvis innvandrere, asylsøkere og fremmedarbeidere her i landet forsøker å ta vare på sin kultur? Eller forlanger vi at de skal bli integrert i det norske samfunnet så fort som mulig.

Hva er egentlig norsk kultur?

Folk med litt historiekunnskap vet at vår nåværende kultur et konglomerat av impulser og inntrykk plukket opp i fra hele verden. Vikinger, pilegrimer, oppdagelsesreisende og sjøfolk har gjennom århundrer for ikke å si årtusener, brakt med seg impulser fra andre land, både europeiske og oversjøiske.  Dette kan vi se på mange samfunnsområder, for eksempel arkitektur, klær, språk og musikk.

De siste 60 årene har vi blitt mere påvirket av utenfra enn noen gang tidligere.

Etter annen verdenskrig ble det vanlig at folk får ferie, flere penger mellom hendene, og begynner å reise på ferieturer til utlandet. De og tar med seg inntrykk hjem, særlig i matveien. Vi spiser eksotiske retter, og mange av innvandrere bidrar med sine butikker til at vi også får tak i råvarene vi trenger til de nye matvanene våre. Imidlertid ser jeg et paradoks i denne sammenhengen. Det virker som vi ikke klarer å akseptere menneskene som har skapt vanene vi fornøyd etteraper.

På 1900-tallet har også nasjonalismen ført til krav og kamp for nasjonal frigjøring i de tidligere koloniområdene i den tredje verden.  I tillegg har vi sett at undertiden kan nasjonalismen i et land, særlig et mektig land, bli så sterk at den fornekter andre nasjoners rett til nasjonal uavhengighet. Den tyske nazisme og den italienske fascisme er slike ekstreme former for nasjonalisme.

De meste groteske eksempler på dette, ligger ikke mer enn litt over 60 år tilbake i tida, da Hitler og Mussolini prøvde å legge under seg hele verden, og mange her har opplevd denne vonde tida.

Da jeg vokste opp på 1950 og 60 tallet, hørte og leste jeg stadig etterpåklokskapens penner som skrev om mellomkrigstida. «At ingen så faren, og ikke skjønte noe den gangen da Mussolini og Hitler kom til makten». Det var utilgivelig å være så blåøyd. Noen var frampå med advarende ord før krigen, den gangen også, men de ble lite hørt.

Fra grunnloven ble underskrevet og fram til i dag har Norge og verden gjennomgått eventyrlige og utrolige forandringer. Bare i det siste hundreår har vi hatt en utvikling som nesten kan ta pusten fra oss. Når jeg ser rundt meg føler jeg en uro for framtida.  Redd for at uoverensstemmelser for n`te gang blir løst ved storkrig. Heldigvis  ser vi jo også en sterk vilje til å løse konflikter ved hjelp av diplomati og forhandlinger.

Samtidig blir problemer som skal løses stadig mer sammensatte.  Det er flere og flere hensyn som skal tas når avgjørelser skal treffes. Selv i lokalpolitikken blir det vanskelig å ta avgjørelser fordi saker som skal løses blir for store. Politikerne, i allefal de lokale, er vanlige mennesker som arbeider for livets opphold ved siden av å drive politikk. Tiden til å sette seg inn i sakene blir for knapp, mye av saksbehandlingen og dermed makten  blir overlatt til byråkratene som ofte avgjør saken fra sitt ståsted. Beslutninger blir derfor tatt på tynt grunnlag og misnøyen med de som styrer samfunnet vårt brer seg. Saker blir for kompliserte og det blir avsatt for liten tid til å behandle ting.  Det forventes effektivitet. Som regel kan en slik saksbehandling få store konsekvenser for de som kommer etter oss.

Vi er blitt rike på gods og gull, men fattige på tid. Selv om vi faktisk har all den tid som finnes. Alt det vi ikke rekker å gjøre til daglig, fører til at søndager og andre fridager må brukes til hverdagslige gjøremål. Fridager og høytidsdager er for mange i ferd med å gli over i hverdagen.

Det lå et innsmett i avisa nylig. Forsiden var en prydet med bildet av vakker rosebukett med vakker overskrift i store snirklete bokstaver. Ja vi elsker.. lengre ned på siden kom teksten …… å handle.

Det er dette det ofte handler om i dag, livsinnholdet blir stort sett blir å handle. Vi arbeider mye og skal lokkes til å tjene flere penger, slik at vi handler og handler, derfor må vi tjene enda mer.  Nå er det til og med forslag om å gjøre også søndagen til handledag. Hva i all verden skal vi med alt det vi handler?

Politiet opplyser om sterk økning i kriminalitet blant 14-15 åringer som stjeler som aldri før i butikkene for å være oppdatert på bruk av merkevarer.

Hvordan blir holdninger formidlet i dag? Mye blir overlatt til skolen, men skolen har ikke mulighet til å ta opp kampen, hvis det ikke er et samarbeid med hjemmet. Vi har veldig mye å tilby både barn unge og eldre i dag hvis vi bare tar oss tid. En omprioritering av tidsbruken er kanskje en av de største utfordringer vi står ovenfor i dag. Det finnes mange utrolig flotte ting vi kan gjøre som egentlig ikke koster noe. Er det noen som har noe å tilby bør det jo være vi, de foresatte. Hvem er det som har ansvaret for den oppvoksende slekt om ikke de som setter dem til verden.

Vi trenger eldre menneskers kunnskap og erfaring. Vi trenger foreldrenes kjærlighet til barna sine, slik at de også tar seg tid til å se hvor verdifullt det er at ungene føler at de er verdt noe. Og vi trenger ungdommens friskhet, positive energi og entusiasme, og ungdommen trenger å føle at de er noe verd. For å være til overs og bli oversett er fælt. Det er vel noe vi har erfart de fleste av oss voksne. Allikevel fikk vi ofte følelsen av vi var til nytte, for vi hadde ofte en jobb å gå til. Selv om vi var slitne når vi arbeidet, og det ikke passet oss bestandig å gjøre oppgavene der og da, var dette med på å bygge opp selvtillit og egenverdi.

Kjære forsamling. Gratulerer med 17. mai 1999. Dagen er på hell for de fleste av oss, denne siste nasjonaldagen i det 20 århundre.  Sånn på tampen av dette tusenåret kommer det en tanke snikende.

Kanskje vi burde stoppe opp, tenke oss om, se oss litt rundt. Lære å leve i dag, huske gårsdagen, og se fram til morgendagen. Å ta vare på tradisjonene våre er også viktig. Vi trenger høytidsdager som et kjærkomment avbrekk i en travel hverdag.  Det er ikke dumt å synge » Ja vi elsker » med både kjærlighet og følelse. Det trenger nødvendigvis ikke å utelukke at vi kan sette pris på og respektere både andre land, kulturer og nasjoner.

Takk for oppmerksomheten.

V 75.

Vennegjengen  i Havna har begynt å spille på hest. Fram til ganske nylig har det vært slik at vi har kjøpt oss et skrapelodd  eller to hver på vårt ukentlige lørdagstreff på bakeriet. Etter å ha kost oss med bakeriets fortreffeligheter, har vi skrapet av hjertens lyst. Gevinsten, hvis det har vært noen, har vært 25,  50 og av til 100 kroner.  Tor slo til i vår og vant ettusen. Han var ikke til å snakke til på flere dager, men kom heldigvis ned til oss andre dødelige til slutt.

foleJeg er ikke helt sikker på hvem som foreslo at vi skulle prøve å spille V75, men vi bestemte for noen uker siden at vi  skulle spille for femti kroner hver i uka. Ivar fikk i oppdrag å kjøpe spillekupong på Menybutikken på Søndersrød. Kari og undertegnede ble oppnevnt som en slags sekretær og revisor.  Store penger trengte en skikkelig oppfølging mente vi.  Et XL regneark ble opprettet på PCen, og gevinster skulle  føres inn på riktig uke. Vi ikke bare trodde, men var helt sikre på å vinne. Det har vi også gjort.

Det begynte så bra. Første uka vant vi 11  kroner. Neste uke oppnådde vi den store lykke å ha 7 riktige. Det var samme uke som det ble notert rekordlav utbetaling på V75, nemlig 39 kroner. Vi vedtok,  at dette var en historisk hendelse, som tross alt bare en forholdsvis liten del av folket fikk være med på.

Kort fortalt er situasjonen denne pr dags dato: Vi har  brukt fjorten hundre kroner. Gevinsten er åtti. Vi har drøftet tanken om at en spareklubb kunne vært mere lønnsomt. Allikevel fortsetter vi,  for foreløpig  er jo spenningsmomentet der, og du verden så moro vi har det på lørdagskvelden.

Allikevel blir det  et skrapelodd på treffet. Det hører liksom med.

.

Begeistring.

Et fantastisk ord. Slipp begeistringen løs, og du vil leve lenge i landet. I dag har jeg bestemt meg for at jeg skal la meg begeistre minst en gang om dagen. Egentlig vil jeg begeistres hele tida, for det er så godt, og nå vil jeg ha det godt. Akkurat nå om dagen er det masse å bli begeistret over. Naturen våkner til liv. Vakre farger omgir oss. Fra vinduet mitt ser jeg ut på syriner som knopper seg, en flammende gyllengul forsytiahekk , et gammelt høyt blomstrende morelltre. morellerDet er ganske hvitt og står der og lyser opp, for akkurat nå er det grått i Larvik. Flott det også, for bakken og det som vokser nyter regndråpene. Det samme  gjør ugraset og jeg også, for jeg liker regn.

Noe annet som begeistrer er at jeg har skiftet skriveplass. Nå har jeg utsikt til omverdenenen  fra vinduet mot øst. Den er helt annerledes enn utsikten jeg hadde før.  Forandring fryder. Tidligere var utsikten  mot sør, og der var det mye sol mitt i fleisen til tider.

Jeg skal hente tilbake et gammelt utrykk som jeg brukte før i tida og det er:

«Jeg fryder meg» . Det er godt å si det igjen.

Jeg fryder meg over å sitte her å se ut i våren.

Jeg fryder meg over å kunne gå ut i hagen og arbeide der.

Jeg fryder meg over at jeg er meg og har evnen til å fryde meg.

Jeg fryder meg over gode venner.

Jeg fryder meg over familien min.

Jeg fryder meg over at jeg endrer på arbeidsrommet mitt disse dagene, og at jeg i morgen  skal legge inn mitt første bidrag  om Strengsdalboplassen på digitalt fortalt.

Jeg fryder meg fordi jeg har anledning til å skrive.

Det var i grunnen nok akkurat nå.

Ha en fin søndagskveld.

Vakre vårgrønne mai.

boker1

Utenfor vinduet mitt står det store bøketreet og brer en vakker lysegrønn krone  over hagestua. Akkurat nå sitter et skjærepar og turtler med hodene tett inn til hverandre. De har reir like i nærheten og de siste forberedelsene gjøres nå før egglegginga.

På varme sommerdager blir det deilig skygge under denne bøkekrona, og vi kan sitte og drikke kaffe, lese, prate og ha vennebesøk  her under denne vakre lysegrønne.

Staudene vokser med et tempo som nesten tar pusten fra meg. Løytnantshjertene står med store knopper. I solbedet over hos naboen står tulipanene i full blomst. Våre tulipaner springer ut en av de første dagene. Staudene er på full fart opp. Rosene kommer med skudd. Det er bare så flott. Tenk å få oppleve dette. Å være i våren. Jeg kan bare løfte blikket her på skriveplassen min og skue rett inn i herligheten. Jeg skrev en liten post om dette i fjor da jeg var helt ny.

boker2Skvallerkålen vokser svært raskt, og jeg fører min årlige kamp mot den.  Ja da, jeg vet at jeg ikke kan vinne, men en viss reduksjon i bestanden gjør at staudene mine trives. Noen av staudene for eksempel peoner gir blanke i om røttene infiltreres av den grønne seiglivede ser det ut til.

I fjor var jeg slapp, og da benyttet skvallerkålen anledningen til å erobre tilbake gammelt, tapt land. Slappheten fra i fjor får jeg svi for i år.

Året før var det jeg som hadde overtaket. Etter tre års intens jobbing. Første sommeren jeg bodde her fjernet jeg 15 fulle sekker med røtter. Hun  vi kjøpte av hadde gitt opp kampen mot skvallerkålen og lagt tykk plast og heller. Jeg ønsket å ha stauder, fjernet hellene og plasten.  Under plasten lå røttene og bare ventet på lys slik at de kunne slå til. Noen av røttene var fingertykke, og lå som kabler under plasten. Sannelig  gikk det sport i å dra dem opp. Jeg prøvde å tatt opp røttene så lange som mulig uten at de røyk. Utrolig hva man kan finne få for å få jobben til å bli en lek.

Nå er det dusjen som venter. Ser at neglene trenger sterkt til pleie. Deretter er det Havna og vennetreff. Ha en riktig god helg.

Vi har gått under faner og flagg.

agnesFørste mai som offisiell høytidsdag i Norge er i 2015 68 år.  I 1947 besluttet Stortinget at 1. mai skulle være offisiell høytidsdag.

Symbolet, som alle hadde samlet seg rundt var fana. Fana ble et viktig samlingspunkt for arbeiderbevegelsen. Både fagforeninger, partier og partilag var meget tidlig ute med å skaffe seg faner. Derfor er det fana denne 1. mai bloggen i hovedsak skal dreie seg om. Å gå i tog for å vise både glede og misnøye har lange tradisjoner i Norge.

Overskriften på bloggen er lånt fra  tittelen på ei flott bildebok som ble utgitt til AOFs 50 års jubileum i 1981. I denne boka er det samlet fargebilder av mange av de fantastiske fanene som er blitt laget i løpet av en 100 års periode.

Arbeiderfana, foreningenes samlingsmerke, har en historie som er like lang som arbeiderbevegelsen historie i Norge. Sjøl var jeg til daglig omgitt av disse flotte fanene i noen år midt på 1990 tallet. Da arbeidet som arkivleder ved Arbeiderbevegelsens Arkiv i VestfoldI Tønsberg Jobben overtok jeg etter Arthur Løgavlen som opprettet og drev arkivet i over 30 år.  Han er verd en egen blogg.

På 1. maifesten på Folkets hus i Tønsberg pyntet Arthur Løgavlen med faner. Dessverre var en del av fanene i ganske dårlig stand. Silken råtnet, og de tunge pompøse duskene, ofte med blylodd inni, trakk trådene i silken fra hverandre. En del av fanene måtte ligge, de kunne ikke henge.

Fanene ble avfotografert, både forside og bakside, målt opp og beskrevet på registreringsskjema.  I denne forbindelsen gjorde Arthur Løgavlen gjort en uvurderlig innsats. Ikke minst er det hans fortjeneste at så mange faner  i dag finnes i arkivet. Arbeiderbevegelsens arkiv og faner  er i dag å finne på Vestfoldarkivet.

faneInnen Arbeiderbevegelsen var opptog og demonstrasjoner en viktig del av virksomheten. Derfor ble det viktig å skaffe seg en fane som medlemmene kunne samle seg om.

At de tidligste fanene ikke var ganske enkle, ser du på denne fana. Den er sydd av sukker- eller melsekker, og budskapet er malt på. Som dere ser er de  enkle, men de gjorde nytta si. Det finnes atskillige bilder som viser store menneskemengder rundt små og enkle faner.

Helt fra starten har som sagt arbeiderbevegelsen brukt faner som samlende symbol. Etter hvert ble det krav om finere faner. I protokollene fra fagforeninger og arbeiderforeninger bringes spørsmålet om å gå til innkjøp av fane veldig tidlig opp.  Ofte er fanesaken nevnt på de første sidene i foreningsprotokollen . Det var så viktig å få fane at noen foreninger  holdt basarer for å skaffe penger. Andre vedtok ekstrakontingent for å få betalt fana. Det ble også viktig at fana skulle være vakker. Store kunstneriske krav ble også stilt til den som skulle dekorere fana.

Mange av fanene er malt, og mange er brodert. Eikeløvet som er symbolet på styrke går igjen på svært mange av fanene.  En fane måtte også ha et slagord. ”Enighet gir styrke,” er ett av dem.

Det var Thranittene som skaffet seg de første arbeiderfanene i Norge. Det er nå ca 160 år siden. I Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold som nå befinner seg på Vestfoldarkivet, finnes fana til Larvik arbeiderforening. Denne foreningen var en Thranitterforening og ble startet  første gang i 1849.

For ordens skyld: Fanebildene jeg bruker her, har jeg fotografert sjøl.